BOZ DAğ Qış OTLAQLARıNıN SU TəMINATı SISTEMLəRININ İSTISMARı İDARəSI: (IKINCI ELAN) AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Азербайджан
Язык: AZ
Номер: 153546
Дата публикации: 16-02-2017
Источник: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

Описание

Tenderə dəvət

       BOZ DAğ Qış OTLAQLARıNıN SU TəMINATı SISTEMLəRININ İSTISMARı İDARəSI: (IKINCI ELAN) AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR:

Tender 1 lot üzrə keçirilir::

lot 1 - Yüksək təzyiqli boru kəmərlərinin cari təmiri üçün polietilen, polad boruların və tikinti materiallarının satınalınması

 

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üzrə aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Mingəçevir şəhəri Sağ sahil Tunel küçəsi, Y.Q.K.İ.İ. (Əlaqələndirici şəxs :İbrahimov Elmir Bəhram oğılu,, telefon : (02427) 4-59-27) ünvanından ala bilərlər .

İştirak haqqı

lot 1 - 50 manat

Hesab: 32051019442900201129
VÖEN 2700140271
Bank: "Kapital Bank "ın Mingəçevir filialı 
Kodu: 200297
VÖEN: 9900003611
M/H: 0137010001944
S.W.İ.F.T: BİK-AİİBAZ-2X

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə  tərcümə olunmalıdır).
Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 09.03.2017 18:00 tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 16.03.2017 18:00qədər Mingəçevir şəhəri Sağ sahil Tunel küçəsi, Y.Q.K.İ.İ. ünvanına təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 17.03.2017 11:00 tarixində Mingəçevir şəhəri Sağ sahil Tunel küçəsi, Y.Q.K.İ.İ. ünvanında açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

TENDER KOMİSSİYASI


Еще тендеры из страны Азербайджан за этот срок

AZəRBAYCAN RESPUBLIKASı KəND TəSəRRüFATı NAZIRLIYI YANıNDA DöVLəT BAYTARLıQ NəZARəTI XIDMəTI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Источник: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

DAXILI İşLəR NAZIRLIYININ MADDI-TEXNIKI TəMINAT BAş İDARəSI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Источник: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

RABITə Və YüKSəK TEXNOLOGIYALAR NAZIRLIYI “AZTELEKOM” MəHDUD MəSULIYYəTLI CəMIYYəTI (IKINCI ELAN) AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Источник: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

ŞəKI ƏYRIçAY SU ANBARı İSTISMARı IDARəSI (IKINCI ELANı) AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Источник: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

“AZəRIşıQ”ASC (IKINCI ELAN) AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Источник: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası