GəNCə şəHəR SəHIYYə İDARəSI (IKINCI ELAN) AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Азербайджан
Язык: AZ
Номер: 95975
Дата публикации: 14-02-2017
Источник: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

Описание

Tenderə dəvət

       GəNCə şəHəR SəHIYYə İDARəSI (IKINCI ELAN) AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR:

Tender 5 lot üzrə keçirilir::

lot 1 - Avadanlıqlar
lot 2 - Digər maşın və avadanlıqlar
lot 3 - İnventarlar
lot 4 - yumşaq inventarlar
lot 5 - Əsaslı təmir işlərinin görülməsi

 

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üzrə aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Gəncə şəhəri Nizami küçəsi 40(Əlaqələndirici şəxs :Abbasova Gülnaz Əkbər qızı, telefon :022-266-55-33) ünvanından ala bilərlər .

İştirak haqqı

lot 1 - 100 manat
lot 2 - 100 manat
lot 3 - 300 manat
lot 4 - 150 manat
lot 5 - 150 manat

Hesab: AZ92CTRE00000000000002120631
VÖEN 2300213451
Bank: DXA Səhiyyə İdarəsi təsnifat kodu 142340 Səviyyə kodu 7Y 
Kodu: 210005
VÖEN: 1401555071
M/H: AZ41NABZ01360100000000003941
S.W.İ.F.T: CTREAZ22

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə  tərcümə olunmalıdır).
Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 2017-03-16 17:00 tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 2017-04-10 17:00qədər Gəncə şəhəri Nizami küçəsi 40 ünvanına təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 2017-04-11 10:00 ,11:00; 12:00; 15:00; 16:00 tarixində Gəncə şəhəri Nizami küçəsi 40 ünvanında açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

TENDER KOMİSSİYASI


Еще тендеры из страны Азербайджан за этот срок

YASAMAL RAYON MəNZIL KOMMUNAL TəSəRRüFATı BIRLIYI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Источник: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

AZəRBAYCAN TEXNOLOGIYA UNIVERSITETI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Источник: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

M.F.AXUNDOV ADıNA AZəRBAYCAN MILLI KITABXANASı AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Источник: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

XəZəR RAYON MəNZIL KOMMUNAL TəSəRRüFATı BIRLIYI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Источник: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası

AZəRBAYCAN RESPUBLIKASı MəDəNIYYəT Və TURIZM NAZIRLIYI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR Источник: «Dövlət satınalmaları» Azərbaycan Respublikası